Egyéni fejlesztés

Az egyéni fejlesztési terv a  gyermek meglévő képességein alapuló, a  lehetőségeit is figyelembe vevő, az egész személyiségre ható nevelési folyamat tervezésének dokumentációja. Azonban nem egyszerűen csak egy dokumentum, hanem egy tervezési folyamat is, amely tartalmazza a kiindulási helyzetet, a célt, a végrehajtó személy nevét, a helyet, az időt, a megvalósítás tervét és az alkalmazott módszereket. Konkrét, mérhető és rövid idő alatt elérhető célokra bontja le a távlati fejlesztési célokat, amelyek sikerélményhez és így motivációhoz juttatják mind a fejlesztett személyt, mind a segítőt. Tartalmazza a célok elérésének lépéseit és tervezett eszközeit, az eredményesség mérésének, észlelésének paramétereit, indikátorait. A tervben reálisan megfogalmazott fejlesztési célokat kell rögzíteni, ahol a végrehajtásért felelős személy neve is minden esetben szerepel. Az egyéni fejlesztési terv készítésekor alkalmazkodni kell a gyermek életkorához, életviteléhez. Az egyéni fejlesztési terv funkciója maga a  segítségnyújtás tervezése, koordinálása és  ellenőrzése. Nem az időtöltés megszervezését, hanem célszerű, hasznos, a képességeket és készségeket fejlesztő tevékenységek irányított gyakorlását tűzi ki célul, amelyek eredményessége is mérhető.