Művészetek, kézművesség

Képzőművészeti és kézműves foglalkozások

A művészeti nevelés fontossága abban rejlik, hogy segítséget nyújtson a gyermekeknek ahhoz, hogy megértsék és saját gondolataik kifejezésére tudják használni a vizuális kommunikációs módokat. A sokszorosító, szabad és alkalmazott grafikai eljárások, valamint a festészet alapjainak elméleti és gyakorlati elsajátításán túlmenően a diákok egy kis művészettörténeti áttekintést is kapnak. A foglalkozások során kipróbálhatnak olyan művészeti eljárásokat, amikre a tanítási órák keretein belül nincs lehetőség, főként idő hiánya miatt. Mindezen tudásanyag birtokában könnyebben tudják majd megfogalmazni az iskolában a véleményüket, képesek lesznek választékosan kommunikálni és magabiztosabban fognak a magukat kifejezni a mindennapi életben is. A program hozzájárul ahhoz is, hogy a diákok elsajátítsák a csapatban való gondolkodás és együttműködés képességét is. A képzés során nem hagyományos oktatási módszerekkel, hanem speciális program keretében megismerik a magyar művészet hagyományait.