Táborok

„FILMMŰVESSÉG” című programunk 8-14 éves gyermek számára kínált kompetenciafejlesztő új tanulási formák elsajátítását két kreatív területen. Szervezetünkkel együttműködő iskolák rekrutált fiataljai kapnak szemléletformáló, innovatív, tanórán kívüli képzést, foglalkozássorozatot. E foglalkozások gerincét a Mogyorósbányán tartott pályaválasztási- és fejlesztő Találkozók alkották. A programok kiscsoportos keretek közt kerültek megrendezésre,  a gyermekeket bevonó, játszva tanító formában. A program átfogó célja a kreatív iparral összefüggő tevékenységek, közösségek fenntartható működtetése, az új tanulási formák alkalmazása, a művészeti nevelés elősegítése a gyermek korosztály számára.

Olvasótáboraink (2013)

2013-ban több alkalommal is szerveztünk olvasótáborokat a mogyorósbányai gyerekek számára. A tehetségfejlesztésben kiemelten fontos feladat, elkerülhetetlenül az első lépés az értő olvasás és szövegértés kialakítása, fejlesztése. Az olvasásértés, értelmezés nem csak egymással áll szoros kapcsolatban, ha nem a gondolkodás minőségével is. E kapcsolat tudatosítása elősegítheti a hatékony foglalkozásokat, a hatékony irodalomtanulást is. Az olvasás technikájának birtoklása nem jelenti automatikusan az irodalmi szövegek megértését. A diáknak olyan gondolkodó, értő olvasást kell megtanulnia, mely összekapcsolódik a jelentéstulajdonítás képességével, vagyis a szöveg képi nyelvét „le kell fordítaniuk”, be kell építeniük saját, már meglevő tudás rendszerükbe.

Táborunk célja az volt, hogy közvetítsük azt a rendet, amely a régi elődeink életében még jelen volt a szokásaikban, meséikben, könyveikben. Ezek megismertetése volt a szándékunk, hogy a felnövekvő gyermekeket hozzásegítsük ennek a kincsnek felfedezéséhez, amelynek segítségével egy rendezett, értékekkel teli életet tudnak létrehozni. Olvasótáborunk olyan innovációk megvalósítására adott lehetőséget, melyek tágítják, kreatív tevékenységgé változtatják az olvasás folyamatát.

Drámatáborok (2013-2014)

2013 és 2014 között 8 alkalommal szerveztünk drámatáborokat. A drámajáték során a képességfejlesztő, készségfejlesztő hatások észrevétlenül jelentkeznek a gyerekek életében az igazi játékélmény mellett. A foglalkozás egy része irányított, egy része tökéletesen spontán, a forgatókönyvnek csak a vázát készítik el a foglalkoztatók, a tartalmát azonban maguk a gyerekek adják. A foglalkozások legtöbbje a mese, népek kultúrája témakörében zajlottak, több versenyt és játékot szerveztünk, melynek győzteseit a verseny végén díjaztuk.

A mesékre mindig szükség volt, van és lesz, hiszen minden gyermek vágyakozik a varázslatra, a csodák átélésének élményére. A mese rendkívül hasznos, hiszen segítségével gazdagodik a gyermek fantáziája, szókincse. Átélheti a főhősök bőrébe bújva a veszélyt, az örömöt, bánatot. Kalandokban vesz részt, harcol az igazságért és elnyeri méltó jutalmát vagy büntetését. A mese nem csak szórakoztat, hanem nevel is: az életről tanít és érzelmi kapaszkodókat nyújt.

Képzőművészeti és kézműves táborok (2014)

A művészeti nevelés fontossága abban rejlik, hogy segítséget nyújtson a gyermekeknek ahhoz, hogy megértsék és saját gondolataik kifejezésére tudják használni a vizuális kommunikációs módokat. A sokszorosító, szabad és alkalmazott grafikai eljárások, valamint a festészet alapjainak elméleti és gyakorlati elsajátításán túlmenően a diákok egy kis művészettörténeti áttekintést is kapnak. A táborok során kipróbálhatnak olyan művészeti eljárásokat, amikre a tanítási órák keretein belül nincs lehetőség, főként idő hiánya miatt. Mindezen tudásanyag birtokában könnyebben tudják majd megfogalmazni az iskolában a véleményüket, képesek lesznek választékosan kommunikálni és magabiztosabban fognak a magukat kifejezni a mindennapi életben is. A tábor hozzájárul ahhoz is, hogy a diákok elsajátítsák a csapatban való gondolkozás és együttműködés képességét is. A képzés során nem hagyományos oktatási módszerekkel, hanem speciális program keretében megismerik a magyar művészet hagyományait.

Előadóművészeti táborok

A tábor célja az előadóművészet formáinak és jelentőségének bemutatása a résztvevő gyerekek számára. A zenélés és éneklés alapjainak elméleti és gyakorlati elsajátításán túlmenően a diákok gyakorolják a színpadi beszédet, színészkedést, illetve a jelmez és díszletkészítést, és ezek kapcsán a mások előtt való szereplést. Mindezen tudásanyag birtokában könnyebben tudnak majd fogalmazni az iskolában, képesek lesznek választékosan kommunikálni és magabiztosabban fognak a mindennapi életben szerepelni. A program hozzájárul ahhoz is, hogy a diákok elsajátítsák a csapatban való gondolkozás és együttműködés képességét is.