Rólunk

Az ÖKOGENERÁCIÓ Környezetvédelmi és Nevelési Nonprofit Kft., mint Mogyorósbánya közművelődési intézménye, megalakulása óta legfőbb céljának tartja a hagyományos iskolai keretek közt nehezen boldoguló tanulók segítését, az extrakurrikuláris foglalkozások szervezését, a tradicionális értékek átadását a felnövekvő generációk számára. Munkánk igen sokrétű, többféle korosztályt és kulturális eseményt céloz meg, de főként az általános iskolás korosztály számára hoztuk létre tanodaprogramunkat.

A kulturális sokszínűséget fenn kell tartani és meg kell védeni a helyi és a regionális szokásokat attól, hogy beleolvadjanak egy homogén kultúrába. Így fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek életkoruknak megfelelően néprajzi ismereteket szerezzenek (a település szerkezete, építkezés, tánc, zene, hangszerek, dalok, mesék, népszokások, mesterségek, népviselet, népi díszítőművészet).

A formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat. Munkánk eredménye a személyes és hatékony kulturális nevelés eszköztárának bővítése, mely segíti a személyiségformálás intézményi feladatait.

A természetben megbújó örök szépséget és gazdagságot is észre kell vetetni. Márpedig ha valamit ismerünk és szeretünk, akkor nem fogjuk hagyni, hogy elpusztuljon. Ez megköveteli, hogy programjaink megvalósításánál a környezet ne csak ihletet adjon, de tudatosan beépítésre kerüljön a munkánkba. A természetes anyagok felhasználásával a természetközeli szemlélet kialakítása és megerősítése a cél, és ezzel az értékteremtés, megőrzés igényének létrehozása.

Az elmúlt években számos programot valósítottunk meg, melyekről a “Művészetek, kézművesség” és “Táborok” pontokban olvashat részletesen.