Rólunk

Az ÖKOGENERÁCIÓ Környezetvédelmi és Nevelési Nonprofit Kft., mint Mogyorósbánya közművelődési intézménye, megalakulása óta legfőbb céljának tartja a hagyományos iskolai keretek közt nehezen boldoguló tanulók segítését, az extrakurrikuláris foglalkozások szervezését, a tradicionális értékek átadását a felnövekvő generációk számára. Munkánk igen sokrétű, többféle korosztályt és kulturális eseményt céloz meg.

Eddigi programjaink során hátrányos helyzetű gyerekeknek biztosítottunk tanórán kívüli kompetenciafejlesztő foglalkozásokat, lakosoknak közösségépítő és információs programokat, helyben lakóknak egy napos tematikus Találkozókat.

Különös jelentősége van annak, hogy azokon a településeken, ahol a formális képző intézmények nem, vagy csak rossz hatásfokkal működnek, a közművelődési intézmények jelentik a reális alternatívát a hátrányos helyzetű csoportok bekapcsolására az egész életen át tartó tanulás folyamatába, a helyi közösségek tagjai közötti kohézió erősítésére, a társadalmi egyenlőség javítására.

Az eddigi munkánk hozzájárult a település népesség-megtartó erejének, helyi életminőséget javító képességének növekedéséhez is.

Céljainkat a következő eszközökkel valósítjuk meg:

Konferenciák, workshopok, programok szervezése, projektek lebonyolítása. Kiadványok publikálása, létrehozása. Rendezvények, szakmai Találkozók szervezése, lebonyolítása. Oktatási, nevelési, közösségépítő pályázatokon való részvétel. Oktatási és e-learning programok szervezése.

Programunk megvalósításának fontos eleme szerveztünk önkormányzattal, civil szervezetekkel, iskolával történő együttműködése, valamint az önkéntes munka.

A hatékony forrásfelhasználás, a fenntarthatóság biztosítása és az eredmények helyi szinten való minél jobb beépülése érdekében elkötelezettek vagyunk a szervezeti szintű együttműködésben.