Szil, szál, szalmaszál Tanoda

Tanoda programunk alapvető célja a résztvevő tanulók körében a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése és az iskolai sikeresség előmozdítása a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférés elősegítésével, extrakurrikuláris tevékenységek megvalósításán keresztül. Másik célunk, hogy a résztvevő hátrányos helyzetű tanulók komplex személyiségfejlesztése, életpálya-építése nem formális, informális keretek között, a tanulói és helyi szükségletekre reagálva megvalósuljon.

A tanoda feladata összhangban van a köznevelési feladatokkal, nem vonja ki a tanulót az iskolai életből, az iskolai pedagógiai munkát nem váltja ki, hanem az iskola utáni időszakban kínál olyan lehetőséget a célcsoport számára, amellyel hozzájárul a tanulók iskolai eredményességéhez, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez.

Hisszük, hogy a köznevelés rendszerén kívül, alulról jövő kezdeményezésként létrehozott tanoda képes megszólítani a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat és családjukat, tevékenységeikkel hozzájárultak a tanulók lemorzsolódásának csökkentéséhez és a továbbtanulási esélyeik növeléséhez.