A Projektről

A felhívás címe: Védőháló a családokért
A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.1-15

Kedvezményezett neve: Ökogeneráció Környezetvédelmi és Nevelési Nonprofit Kft.
A projekt címe: Családi programok Mogyorósbányán!
A projekt azonosítószáma: EFOP-1.2.1-15-2016-00049
Támogatási összeg: 39 703 800 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt fizikai befejezése: 2020.01.01.

Pályázatunk általános célja a család társadalmi szerepének megerősítése, a családi kohézió növelése, a krízishelyzetek kezelése, illetve kialakulásuk megelőzése, olyan komplex szolgáltatások nyújtásával, amelyek – a kötelező önkormányzati alapellátási feladatokat kiegészítik és – egyszerre több oldalról és egymás hatását erősítve kezelik a problémákat.

Programunkba bevonni kívánt célcsoportok:

  • Családalapítás előtt álló fiatalok, beleértve házasságkötésre, gyermekvállalásra készülő párok,
  • Gyermekes szülők, beleértve a gyermekvállalás után a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó szülők,
  • Párkapcsolati, házassági és egyéb családi ügyekben tanácsadást, segítségnyújtást igénylő személyek,
  • Családok, beleértve a sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családokat, nagycsaládokat, többgenerációs családokat.

Az alábbi tevékenységek megvalósítását vállaljuk:

  • A fiatalok családi életre való felkészítése, krízishelyzetbe kerülésük esélyét csökkentő tanácsadás, csoportfoglalkozások, workshopok, tréningek lebonyolítása (pl: önismereti, problémamegoldási, konfliktuskezelési, családtervezési, kommunikáció, kapcsolati kultúra, mediáció, életciklusokhoz kötődő válságok kezelése, életvezetési és háztartásvezetési kompetenciák fejlesztése, életmódbeli és életviteli tanácsadás témákban);
  • Kapcsolati erőszak áldozatává és elkövetőjévé válás megelőzését szolgáló programok, egyéni és/vagy csoportos foglalkozások, tanácsadás;
  • Családi közösségépítő programok szervezése. (pl: generációk közötti együttműködés, az idősebb generáció közösséget erősítő aktivizálása és integrálása a helyi közösségbe. A generációk közötti szakadékok csökkentése és a családokat összefogó közösségek és külső – nevelési, kulturális, testi és lelki egészséggel foglalkozó szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolatokat erősítő találkozók, rendezvények, gyermekfelügyeletet nyújtó, önkéntes alapon szerveződő megoldások megvalósítása, szívességcsere megszervezése);